Дулаан-Уул баг


Image

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ДУЛААН-УУЛ

БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

          Дулаан-Уул баг нь Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2001 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 35 дугаар тогтоолоор хөдөөгийн 220 малчин өрхийг нэгтгэн 963 хүн амтайгаар байгуулагдсан.

        Тус баг нь 57,7 мянган га газар нутагтай. Үүний 80% нь буюу 46,4 мянган га-г хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, 10,0% буюу 5,6 мянган га газрыг тариалангийн талбай эзэлдэг.

       Багийн ажлын алба : Багийн засаг Дарга Д.Төмөрчөдөр , Зохион байгуулагч Г.Золжаргал , Хэсгийн ахлагч Х.Туяа нар иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

        Тус баг нь 311 өрх, 985 хүн амтай. Үүнээс 289 малчин өрх

 1. 0-15 насны 289
 2. 16-59 насны  621
 3. 60-с дээш насны 112 иргэн  байна.
 4. Нийт хүн амын  44,96% нь  эмэгтэйчүүд 55,33% ийг эрэгтэйчүүд эзэлж байна.

         Дулаан-Уул баг нь нийт 62921 тоо толгой малтай. Үүнд:                                                      

 1. Адуу -5666
 2. Үхэр-8577
 3. Тэмээ -38
 4. Хонь -25168
 5. Ямаа -23472

Газар тариалангийн чиглэлээр “Бүтлийн –Ундарга” ХХК,  Талын нуур ХХК,  Ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй 9 нөхөрлөл, 2 хоршоо, малчдын 2  бүлэг байгуулагдан чиг үүргийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл (0)
  Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх