Байгууллагууд

Жаргалант багийн танилцуулга

Image

Жаргалант баг нь Монгол Улсын Их Хурлын 1994 оны 5-р сарын 06 өдрийн 32-р тогтоолоор Эрдэнэт хотыг Орхон аймаг болгон өөрчилсний дагуу 1994 оны 08-р сарын 18 өдөр Орхон аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант баг байгуулагдсан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй. Тус баг нь 900 га газар нутагтай, 383 өрхийн 1365 хүн амтай. Үүнээс гэртэй өрх нь 103, байшинтай өрх нь 938 орон сууцанд 187 өрх амьдарч байна.

Спорт заал

Image

Биеийн тамир спорт заал 2017 оны 01 дүгээр сарын 04 өдөр ашиглалтад орсон. Нийтийн биеийн тамир, их спортыг хөгжүүлэх, ард иргэдийг спортоор хичээллэх идэвхийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж эрүүл аж төрөх дадлыг төлөвшүүлэх  зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.