Тамгын газар

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Image

Монгол Улсын Их Хурлын 1994 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолоор Эрдэнэт хотыг Орхон аймаг болгон 2 сумтайгаар өөрчлөн зохион байгуулснаар Жаргалант сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаа эхэлсэн.