Захирамж

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай

Image

уурайшилтын улиралд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын эргүүл хийх хуваарийг гарган болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, түймэр унтраахад шаардагдах багаж хэрэгслийн  бэлэн байдлыг хангаж ажиллах

Асран хамгаалагч тогтоох тухай

Image

1.Улаантолгой багийн иргэн Аюур овогтой Мандал нь 2024 оны 01-р сарын 09-ний өдөр нас барсан тул охин Х.Маралын асран хамгаалагчаар өвөө Дамдинсүрэнгийн Аюурыг (ФВ57120694) тогтоосугай.

Хөрөнгө гаргах тухай

Image

Орхон аймгийн төрийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдаж байгаа “Хичээллэе-Өрнүүлэе- Хэвшье” цасны баярын арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг гаргасугай.