Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Орхон аймгийн “Иргэдийн төсөв 2022” эмхэтгэлийг танилцуулж байна

Image

Төсөв боловсруулах үйл явцад иргэдийн оролцоог хангах, төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор Глоб Интернэшнл, Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж буй “Монгол улсын ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” ( МАСАМ ll ) төсөлтэй хамтран Орхон аймгийн “Иргэдийн төсөв 2022” эмхэтгэлийг бэлтгэн танилцуулж байна. Та доорх линкээр нэвтрэн орж сэтгүүлтэй танилцана уу!

https://online.fliphtml5.com/ftsrr/ymay/