Жаргалант баг

Жаргалант багийн танилцуулга

Image

Жаргалант баг нь Монгол Улсын Их Хурлын 1994 оны 5-р сарын 06 өдрийн 32-р тогтоолоор Эрдэнэт хотыг Орхон аймаг болгон өөрчилсний дагуу 1994 оны 08-р сарын 18 өдөр Орхон аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант баг байгуулагдсан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй. Тус баг нь 900 га газар нутагтай, 383 өрхийн 1365 хүн амтай. Үүнээс гэртэй өрх нь 103, байшинтай өрх нь 938 орон сууцанд 187 өрх амьдарч байна.