Спорт заал

Спорт заал

Image

Биеийн тамир спорт заал 2017 оны 01 дүгээр сарын 04 өдөр ашиглалтад орсон. Нийтийн биеийн тамир, их спортыг хөгжүүлэх, ард иргэдийг спортоор хичээллэх идэвхийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж эрүүл аж төрөх дадлыг төлөвшүүлэх  зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.